Strzelectwo sportowe

Wyniki Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży 2018/2019

 

     I miejsce - ZS Elektr

  II miejsce - I LO 

III miejsce - ZSBiS 

  IV meijsce - ZSTiO

V meijsce - ZS Ogr

     VI miejsce - VIII LO

       VII miejsce - ZS Ekon

VIII miejsce - IV LO 

IX miejsce - ZS Odz

X miejsce - II LO