Sztafetowe biegi przełajowe

Komunikat organizacyjny
Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży 2023/24
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

1. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
2. Termin: 03.10.2023 r. (wtorek) godz. 11.00
3. Miejsce: BŁONIA NADWARCIAŃSKIE – teren przy moście kolejowym ul. Fabryczna
4. Uczestnictwo: Reprezentacja szkoły składa się z 8 uczniów/uczennic oraz jednego/jednej rezerwowego/rezerwowej.
Dopuszcza się start w kolcach lekkoatletycznych.
5. Program zawodów:

11.00 Igrzyska Dzieci dziewczęta
11.20 Igrzyska Dzieci chłopcy
11.40 Igrzyska Młodzieży dziewczęta
12.00 Igrzyska Młodzieży chłopcy
12:20 Licealiada dziewczęta
12:40 Licealiada chłopcy

6. Nagrody: I-III miejsca puchary, medale i dyplomy
7. Sędzia główny: Sebastian Papuga

UWAGA!!! Do udziału w biegach przełajowych uprawnia WYŁĄCZNIE formularz zgłoszeniowy wygenerowany z systemu SRS.
Każdy(a) uczestnik(czka) musi posiadać ważną legitymację szkolną oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego. Badaniom lekarskim powinni być poddani uczniowie, których stan zdrowia budzi zastrzeżenia nauczyciela w-f oraz rodziców. Badanie to powinno poprzedzać
okres przygotowania do zawodów, a nie wyłącznie zawody.