Komunikat organizacyjny
Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży
MINISIATKÓWKA CHŁOPCÓW „3″

Miejsce: HS SP-17 ul. Warszawska
Odp. Kol. T. Gornow

Udział biorą:
1. SP-17
2. SP-21
3. SP-5
4. SP-16
5. SP-20

Termin:
System gier „każdy z każdym” wg tabeli Bergera
18.04.2024 r. (czwartek)
godz. 09:00

Regulamin gry:
-w skład zespołu wchodzi 8 zawodników
-wymiary boiska 4,5- x 7
-gra do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 pkt., ewentualny trzeci set rozgrywany
jest do 15 pkt.
-rozsądna tolerancja czystości odbić
-wysokość siatki 210 cm
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu
UWAGA!!! Do udziału w rozgrywkach piłki siatkowej dziewcząt i chłopców uprawnia
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mosgorzow.pl (impreza ta nie jest
wygenerowana w systemie SRS).
Każdy uczestnik rozgrywek musi posiadać ważną legitymację szkolną.

Ze sportowym pozdrowieniem