Komunikat  końcowy
Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży 2022/23
Minisiatkówka Chłopców – IGRZYSKA DZIECI
(uczniowie ur. w 2010 roku i młodsi)

1. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
2. Termin: 18.04.2023 r.
3. Miejsce: Hala Sportowa SP 17

4. Klasyfikacja końcowa:

1. SP 17
2. SP 5
3. SP 21

4. SP 20

 

Odpowiedzialni: T. Gornow