Komunikat organizacyjny
Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży
SIATKÓWKA CHŁOPCÓW
Licealiada 2023/2024
Udział biorą:
1.ZS Elekt
2.I LO
3.II LO
4.CEZiB
5.ZS Ekon
6.ZS Gast
Miejsce rozgrywek: HS I LO oraz HS II LO
Odp. Kol. P. Wiśniewski oraz Kol. B. Gerstenkorn
Terminy:
05.12.2023 r. – HS I LO
godz. 13:00 ZS Elekt : CEZiB
godz. 14:00 I LO : ZS Gast
08.12.2023 r. – HS II LO
godz. 11:00 II LO : ZS Ekon
godz. 12:00 CEZiB : ZS Gast
13.12.2023 r. – HS I LO
godz. 13:00 I LO : ZS Ekon
godz. 14:00 ZS Elektr : ZS Gast
15.12.2023 r. – HS II LO
godz. 11:00 II LO : CEZiB
godz. 12:00 ZS Ekon : ZS Elekt
10.01.2024 r. – HS I LO
godz. 13:00 ZS Gast : ZS Ekon
godz. 14:00 I LO : CEZiB
12.01.2024 r. – HS II LO
godz. 11:00 CEZiB : ZS Ekon
godz. 12:00 I LO : II LO
17.01.2024 r. – HS I LO
godz. 13:00 I LO : ZS Elekt
19.01.2024 r. – HS II LO
godz. 11:00 ZS Elekt : II LO
godz. 12:00 II LO : ZS Gast
Regulamin gry:
-zespół liczy 14 zawodników (jeśli jest dwóch zawodników Libero) lub 12 (jeśli jest jeden
zawodnik Libero)
-wysokość siatki: 243 cm
-spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 pkt.
trzeci decydujący set do 15 pkt.
-Punktacja: 2 pkt. za wygrany mecz, 1 pkt. za przegrany, 0pkt. za walkower.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
*większa liczba zdobytych punktów
*większa liczba zwycięstw
*lepszy stosunek setów
*lepszy stosunek małych punktów
UWAGA!!!
Do udziału w rozgrywkach piłki siatkowej chłopców uprawnia formularz zgłoszeniowy
wygenerowany z systemu SRS. Każdy uczestnik rozgrywek musi posiadać ważną legitymację szkolną.