Komunikat  końcowy
Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży 2022/23
Minisiatkówka dziewcząt – IGRZYSKA DZIECI
(uczniowie ur. w 2010 roku i młodsi)

1. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
2. Termin: 20.04.2023 r.
3. Miejsce: Hala Sportowa SP 5

4. Klasyfikacja końcowa:

1. SP 4
2. SP 17
3. SP 5

4. SP 21

5. SP 9

 

Odpowiedzialni: A. Wyszowski