Komunikat organizacyjny
Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży
MINISIATKÓWKA DZIEWCZĄT „3″

Miejsce: HS SP-17 ul. Warszawska
Odp. Kol. R. Zadka

Grupa A Grupa B
SP-4 SP-17
SP-21 SP-5
SP-9 SP-16

 

Termin:
System gier „każdy z każdym” wg tabeli Bergera
16.04.2024 r. (wtorek)
godz. 9:00

Regulamin gry:
-w skład zespołu wchodzi 8 zawodniczek
-wymiary boiska 4,5- x 7
-gra do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 pkt., ewentualny trzeci set rozgrywany
jest do 15 pkt.
-rozsądna tolerancja czystości odbić
-wysokość siatki 210 cm
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu
UWAGA!!! Do udziału w rozgrywkach piłki siatkowej dziewcząt i chłopców uprawnia
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mosgorzow.pl (impreza ta nie jest
wygenerowana w systemie SRS).
Każdy uczestnik rozgrywek musi posiadać ważną legitymację szkolną.

Ze sportowym pozdrowieniem