Komunikat  końcowy
Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży 2022/23
Trójbój LA Chłopcy – IGRZYSKA DZIECI
(uczniowie ur. w 2010 roku i młodsi)

1. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
2. Termin: 26.05.2023 r.
3. Miejsce: Boiska I LO

4. Klasyfikacja końcowa:

1. SP 2
2. SP 20
3. SP 21

4. SP 13

5. SP 17

6. SP 5

7. SP 4

8. SP 15

9. SP 9

10. SP 10

 

Odpowiedzialni: Nauczyciele I LO