GORZOWSKA SPARTAKIADA MŁODZIEŻY 2021/22

Trójbój LA Chłopcy – Igrzyska Dzieci

Miejsce rozgrywek : Boisko I LO

Klasyfikacja Końcowa :

 1. SP 10

      2.  SP 20   

     3.  SP 5    

   4. SP 13 

5. SP 2

  6. SP 21

  7. SP 16

8. SP 9

  9. SP 15