Komunikat  końcowy
Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży 2022/23
Trójbój LA Dziewcząt – IGRZYSKA DZIECI
(uczniowie ur. w 2010 roku i młodsi)

1. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
2. Termin: 26.05.2023 r.
3. Miejsce: Boiska I LO

4. Klasyfikacja końcowa:

1. SP 13
2. SP 20
3. SP 5

4. SP 9

5. SP 21

6. SP 10

7. SP 15

 

 

Odpowiedzialni: Nauczyciele I LO