Komunikat  końcowy
Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży 2022/23
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW – IGRZYSKA DZIECI
(uczniowie ur. w 2010 roku i młodsi)

1. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
2. Termin: 28.02/ 03.03. 2023 r.
3. Miejsce: Hala Sportowa SP 20/ SP 21

4. Klasyfikacja końcowa: Finał SP- 21

1. SP 2
2. SP 13
3. SSPSE

4. SP 9

5. SP 20

5. SP 4

7. SP 21

Odpowiedzialni: R. Wączek M. Gałat